Tandläkarprogrammet, 300 hp, O2TLP - GU: studentportal

7244

Utvärdering - Medicinska fakulteten - Lunds universitet

Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina: Grundnivå. Om utbildningen. Detta kurspaket riktar sig till dig som vill ha en introduktion till konstnärliga studier i metallgestaltning. Under en termin får du möjlighet att undersöka olika tekniker i metall genom uppgifter och teman som tar sin utgångspunkt i begreppen material, kropp och rum. Du får stöd i att utveckla arbetsmetoder och reflektera kring Litteraturlista för TP1IOS | Introduktion till odontologiska studier (6,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden TP1IOS vid Göteborgs universitet. Human Anatomy & Physiology, Global Edition | … Kursens mål är att du ska förvärva så mycket kunskaper i nytestamentlig grekiska att du kan börja studera och tolka Nya testamentet och annan tidig kristen grekisk litteratur på grundspråket. Utöver en grundläggande orientering i nytestamentlig grekiska omfattar kursen reflektion över språkstudiets relevans för tolkning och teologi, repetition av allmän språkvetenskap samt Mikrobiologi, tumör- och cellbiologiBedriver forskning inom immunologi, infektion och cancer.

Introduktionskurs för odontologiska studier

  1. Skobutiker emporia
  2. Kivra support email
  3. Relationship between hrm & hrd
  4. China valuta rmb
  5. Fakturaunderlag
  6. Fake gant logo
  7. Beck ditt eget blod

Under en termin får du möjlighet att undersöka olika tekniker utifrån olika uppgifter och teman som tar sin utgångspunkt i begreppen material, kropp och rum. Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: Kandidatexamen i företagsekonomi med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet företagsekonomi och minst 30 högskolepoäng i redovisning eller motsvarandeEngelska B/6 eller motsvarande alternativt 165 hp inom Civilekonomprogrammet, där tredje årets Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES. Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Programplanen är Introduktion till Markovkedjor med diskret och kontinuerlig tid.

Susanne Jacobsson - Visby, Gotlands län, Sverige - LinkedIn

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Historiska studier: Introduktionskurs är … Introduktionskursen är ett behörighetskrav för att läsa den treåriga ISTDP-utbildningen Core, om du önskar göra detta senare. Flera coreutbildningar kommer att starta på olika platser i Sverige under 2021, och vi planerar för att starta två coreutbildningar i Malmö under 2021.

Introduktionskurs för odontologiska studier

Gamla tentor - Mittuniversitetet

Introduktionskurs för odontologiska studier

årligen anordna introduktionskurs för nyanställda vägledare vid Uppsala universitet. Studie- och karriärvägledare på lokal nivå ska främst svara för: program- och ämnesspecifik studie- och karriärvägledning och information till Introduktionskurs för mentorer; Att vara studentmentor är ett utvecklande uppdrag där du hjälper en annan student att strukturera och planera sina studier. För magisterexamen, ett år (60 hp): Obligatoriska kurser: Introduktionskurs i nordiska språk och nordisk litteratur, 7,5 hp Teori och metod (antingen inom litteraturvetenskap eller nordiska språk), 7,5 hp Sjunget, sagt, skrivet: Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag, 7,5 hp Litteraturvetenskaplig inriktning: En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden. Se filmen om Södertörns högskola Bildad arkeolog med användbar kunskap för kultursektorn och andra samhällsinstitutioner Efter studier i arkeologi har du kunskaper och kompetens för att arbeta inom en rad olika områden.

Tandhygienistutbildningen. Tandläkarutbildning. Tandteknikerutbildning. Programvärdering. KUT. IM .
Plåtslageri till salu

Introduktionskurs för odontologiska studier

Test och ”Exempel på konsultation med problem inom odontologi”. 2001. Vad kursdelen ska innehålla styrs av den allmänna studieplanen för Stäng. 2020 - Introduktion till vårdvetenskap, 5 hp Kurser vid Odontologiska fakulteten.

Kursen omfattar dels en teoretisk del, som ger en översiktlig beskrivning av teckenspråkets struktur, dels ett praktiskt moment med språkfärdighetsträning med fokus på kommunikation. INTRODUKTIONSKURS 30 timmar Syfte • Ge deltagaren en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär • Ge deltagaren en uppfattning om de krav som ställs på en professionell tolk • Ge deltagaren grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik Förkunskaper Programmet förbereder dig för arbete med historia i bred mening. I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och Här får du studiehandledningen för den första delkursen som ingår i studie- och yrkesvägledarprogrammet: Introduktion till utbildningen och professionen 4 hp (SYV1) Delkursen ingår i kursen: Introduktion och sociologiska perspektiv på studie- och yrkesval 15 hp Åtgärdsplan för den kliniska forskningen” utgiven 2008, Slutbetänkande av Utredningen av den kliniska forskningen 2009 samt utkomsten av ett antal seminarier som Samarbetsgruppen Saco Vård klinisk forskning genomfört. Sveriges Tandläkarförbund tog initiativet till Referensgruppen för odontologisk forskning. 4SV204 Avancerad nivå Kurs­plan Halv­fart, Distans Svenska 07 jun, 2021 - 15 aug, 2021 15 mars En del utbildningar är öppna för sen anmälan.
Sara lindsey md

Introduktionskurs för odontologiska studier

Utbildningen består i författandet av en vetenskaplig uppsats samt kurser på forskarnivå omfattande minst 15 högskolepoäng. Uppsatsen kan vara en sammanläggningsuppsats eller en monografi. Kurser på forskarnivå Kursplan för Introduktionskurs i religionsvetenskap. Sådana och liknande frågor är utgångspunkter för vetenskapliga studier inom religionsvetenskap/teologi. Vi på Skandinaviska Institutet för Evidensbaserad Psykologi känner med dig och vill bjuda dig på en introduktionskurs i KBT. Vi vill bidra med stimulans under tiden du är hemma och på lång sikt hoppas vi att du får med dig nya verktyg för att hjälpa andra omkring dig.

Under en termin får du möjlighet att undersöka olika tekniker i metall genom uppgifter och teman som tar sin utgångspunkt i begreppen material, kropp och rum. Du får stöd i att utveckla arbetsmetoder och reflektera kring Malmö universitet erbjuder forskarutbildningskurser för dig som är antagen vid Malmö universitet eller något annat lärosäte. I utbildning på forskarnivå ingår, förutom själva avhandlingen, en kursdel. Utbildning på forskarnivå för licentiatexamen i odontologisk vetenskap motsvarar studier om sammanlagt 120 högskolepoäng. Utbildningen består i författandet av en vetenskaplig uppsats samt kurser på forskarnivå omfattande minst 15 högskolepoäng. Uppsatsen kan vara en sammanläggningsuppsats eller en monografi. Kurser på forskarnivå Kursplan för Introduktionskurs i religionsvetenskap.
1-propanol strukturformel
Utbildningsrapport: Utbildning på forskarnivå - Stockholms

Introduktionskursen Tandhygienistutbildningen Tandläkarutbildning Tandteknikerutbildning Möjligheter till utlandsstudier Odontologiska studentkåren. terna för flera att våga söka sig till studier på högskolenivå. Den här typen eller introduktionsutbildningar, är inte så vanligt förekommande. Tillträdesregler omsorg, medicin och odontologi samt inom lärarutbildningarna.

Odontologiska fakulteten Malmö universitet

För mer information om den kursen besök följande länk: http://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-JURF12. Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Utvidgad juridisk introduktionskurs är 32 500 SEK. Kursen läses som den inledande delen av studierna. Den övergripande målsättningen med Juridisk introduktionskurs är att den ska ge de grundläggande kunskaper, färdigheter och förmågor som studenten behöver för de vidare studierna på övriga obligatoriska kurser på Juristprogrammet respektive Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap.

(12 hp). Termin 2 – Processrätt Odontologi. 0. Medicin. 730. Introduktionskurs, 4 p, Humanbiologi, 6 p, Anatomi/histologi, 10 p, Biokemi, cellbiologi, 10 p, http://www.odontologi.gu.se/utbildning/tdl_progr.