SP_tase_sv - Suomen Pankki

4071

kontoplan kommuner samkommuner - AWS

Skattefordringar. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 831 927.

Ovriga fordringar

  1. Skolfotograf
  2. Bonde söker fru 2021 susanna
  3. Transportstyrelsen helsingborg telefonnummer
  4. Perstorp industripark adress
  5. Beräkna skatt periodiseringsfond
  6. Plats pa engelska
  7. Signhild gehlin

— 812 068 kronor vid Marionetteatern och 7 328 848 (7 130 069) kronor vid övriga föreställ- ningar. I bokslutet ska ett negativt saldo överföras till andra kortfristiga skulder. 167500. Övriga kortfristiga fordringar koncern. Resultatregleringar. Långfristiga fordringar som ingår i nettoskulden, 2 653, 3 455, 2 856, 2 701, 2 015. Övriga långfristiga fordringar, 1 759, 2 045, 2 641, 2 634, 2 526.

Kontot används när en förlust på kortfristiga fordringar i kontogrupp 16 kan befaras eller konstateras. Kontot 7382 debiteras för befarad förlust med konto 169,  Kundfordringar.

Balansräkning – Medarbetarportalen

Fordringar, 2019-08-31, 2018-08-31. Kundfordringar, 1 835, 6 637. Långfristiga fordringar, 61, 0.

Ovriga fordringar

Tase - Balansräkning - Balance sheet

Ovriga fordringar

17 § IL). Detta gäller även valutakursförändringar på fordringar som uppkommit mellan två företag när dessa är i intressegemenskap, trots att en förlust på själva fordran inte är avdragsgill i ett sådant fall. Fordringar hos koncernens joint ventures: 4: 4 – – Receivables sold properties: Fordringar sålda fastigheter: 480: 400 – – Paid advances, down payments: Förskott, handpenning: 12: 21 – – VAT, other taxes: Mervärdesskatt, övriga skatter: 216: 170: 27 – Other current receivables: Övriga kortfristiga fordringar: 98: 83: 3: 44: Derivate instruments held for hedging purposes 2021-03-10 · De momsfria fordringar som inte fakturerats på vanligt sätt från programmet kan vara offentliga bidrag, återbetalningar av energiskatter, skadeståndsersättningar eller försäkringsersättningar som beslutats under inkomståret, men ännu inte betalats ut till företaget. Momspliktiga kundfordringar som inte fakturerats via programmets fakturafunktioner De nedskrivna fordringarna hänförde sig till åren 2005–2008. Fordringarna från försäljningen av produkter till dotterbolaget var fordringar som uppstått genom A Abp:s ordinarie produktion av varor. A Abp borde som inkomst ha bokfört ett belopp som motsvarande dessa fordringar, vilka skulle betraktas som försäljningsfordringar.

6. Other debtors. B VAIHTUVAT VASTAAVAT. (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2015 2014 TM8:1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2017 2016 TM8:1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 45 - Övriga kortfristiga fordringar.
Att flytta till ett nytt land

Ovriga fordringar

a) leveransen eller arbetet inte har påbörjats, eller. b) en delleverans eller delprestation uppenbarligen inte har påbörjats. En första förhöjd leasinghyra är ett förskott. I kontogrupp 16 bokförs övriga kortfristiga fordringar.

Förutbetalda kostnader och upplupna  De upplupna räntekostnaderna har alltså ökat med 26 000 kr. Årets räntekostnader uppgår till. 156 332 kr. I posten Övriga fordringar ingår vid utgången av året en  8 Apr 2007 Swedish term or phrase: Avgående fordringar. Avgående fordringar, amorteringar. Under heading 'Övriga långfristiga fordringar'  Egendom som inte omfattas av företagshypotek. Företagskonto SEB, -6095.
Vgregion webmail.se

Ovriga fordringar

Fordringar. Långfristiga. Ovriga fordringar. Kortfristiga. Övriga fordringar. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar lånefordringar, övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i  Omsättningstillgångar.

Other shares and similar rights of ownership. 6. Muut saamiset. 6. Övriga fordringar.
Platsbanken vastmanland
Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter

0,00. Övriga kortfr fordringar. 1630 Avräkning skatter  Kortfristiga räntebärande fordringar. 22. 276. 262. Kundfordringar och övriga icke räntebärande fordringar.

Exempel på årsredovisning 2020 - för K2-företag - PwC

Omsättningstillgångar.

Kortfristiga placeringar. Andelar i koncernföretag x x. Övriga  1690 Övriga kortfristiga fordringar. 51 323,14. 0,00. -129 239,89.